CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trang chủ
Tìm kiếm thủ tục
Tra cứu hồ sơ
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ
Thông tin về dịch vụ công trực tuyến
 •   Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

    Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

   

Đơn vị Lĩnh vực
Tổng số thủ tục: 41
1 2 3 4 5 >> Sau


STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Chọn mức độ dịch vụ công
1 Thủ tục cho phép họp báo Báo chí
2 Thủ tục cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư (trong phạm vi nội tỉnh) Bưu chính và chuyển phát
3 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản
4 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính và chuyển phát
5 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản
6 Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp quy định tại điểm g, h Khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính Bưu chính và chuyển phát
7 Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính Bưu chính và chuyển phát
8 Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Báo chí
9 Cấp giấy phép triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản
10 Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e Khoản 1, Điều 25 Luật Bưu chính Bưu chính và chuyển phát
Tổng số thủ tục: 41
1 2 3 4 5 >> Sau
Tra cứu kết quả hồ sơ

 •  

  Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ qua web, xin vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ: 

Tra cứu hồ sơ qua SMS
 •  

  Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ qua SMS, xin vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  Cách 1. Đối với tất cả thuê bao di dộng
  Bước 1: 
  Nhắn nội dung là số biên nhận của hồ sơ cần tra cứu với cú pháp TRACUU <masobiennhan>

  Bước 2: Gửi đến số 6000

  Bước 3: Nhận trả lời

  VD: Soạn tin với cú pháp:

   
   TRACUU 0070101500020  gửi6000


  Cách 2. Miễn phí và chỉ áp dụng cho thuê bao mobifone
  Bước 1:
   Nhắn nội dung là số biên nhận của hồ sơ cần tra cứu với cú pháp TC <masobiennhan> 

  Bước 2: Gửi đến số 9231

  Bước 3: Nhận trả lời

  VD: Soạn tin với cú pháp:

   
   TC 0070101500020  gửi 9231

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (076) 3956898 Fax: (076) 3 956898 Email: sotttt@angiang.gov.vn